Thảm cuộn Bright

Khổ thảm : 4.0m

Độ dày : 7mm

Thảm cuộn Focus

Face Fiber- Polypropylene BCFConstruction & Type- Level LoopThickness- 6.0mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Ares

Face Fiber- Polypropylene BCFConstruction & Type-CutThickness- 8.0mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Picasso

Face Fiber- Polypropylene BCFConstruction & Type- Pattern CutThickness- 8.0mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Magic Loop

Face Fiber- Polypropylene BCFConstruction & Type- Pattern LoopThickness- 7~8.5mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Frieze Cut

Face Fiber- Polypropylene BCFConstruction & Type- Frieze CutThickness- 10.0mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Queen

Face Fiber- Nylon BCF (Kayan-T)Construction & Type- CutThickness- 7.0mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Royal-Q

Face Fiber- Nylon BCF (Kayan-T)Construction & Type- CutThickness- 9.0mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Pin Dot

Face Fiber- Nylon BCF (Kayan-T)Construction & Type- Pattern CutThickness- 9.0mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Oasis

Face Fiber- Nylon BCF (Kayan-T)Construction & Type- Pattern Cut / LoopThickness- 9.0mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Memphis

Face Fiber- Nylon BCF (Kayan-T)Construction & Type- Pattern Cut / LoopThickness- 9.0mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Topaz

Face Fiber- Nylon BCF (Kayan-T)Construction & Type- Pattern LoopThickness- 9.0mm(±0.5mm)

Thảm cuộn Beaulieu

Khổ thảm : 4.0m

Độ dày : 7mm

Thảm cuộn Magenta

Khổ thảm : 4.0m

Độ dày : 7mm

Thảm trải sàn Tobago

Khổ thảm : 4.0m

Độ dày : 7mm

« 1 2 »
Theo dõi chúng tôi trên facebook
Liên kết website
Đăng ký nhận tin